Artykuły

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW

FREZTECHNIKA W PRACACH KOMBINOWANYCH

2012-04-15

Czytaj artykuł
ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW

OPTYMALIZACJA CZASU PRACY PRZY WYKONANIU PROTEZY SZKIELETOWEJ KLASYCZNEJ

2008-05-15

Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 5/2008 tech.dent. mgr Andrzej Polak

Czytaj artykuł
ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW

EFEKTY SPECJALNE W PROTEZACH SZKIELETOWYCH KLASYCZNYCH

2006-04-15

TECHNIKA DENTYSTYCZNA - Nowoczesny Technik Dentystyczny 4/2006 tech. dent. Andrzej Polak

Czytaj artykuł