Artykuły

ARTYKUŁY DLA LEKARZY DENTYSTÓW

PRACE KOMBINOWANE: PRAWIDŁOWE PROCEDURY PRZY PROJEKTOWANIU I WYKONANIU PRAC PROTETYCZNYCH TYPU OVERDENTURE SYSTEMATYKA ATTACHMENTÓW I ELEMENTÓW FREZOWANYCH

2015-04-15

Prace kombinowane, bo tak potocznie mówi się o pracach protetycznych, łączą ze sobą korony, freztechnikę, attachmenty i protezę szkieletową (fot. 1, 2), są dość popularne jako rozwiązania protetyczne, choć adresowane do relatywnie majętnego pacjenta. Jest to rodzaj uzupełnień protetycznych, który wymaga kompletnej wiedzy ze strony zarówno lekarza, jak i technika dentystycznego, nawet od tego drugiego bardziej. Jednakże, aby każda praca tego typu zakończyła się sukcesem, obie strony muszą się dość mocno zaangażować w pracę, bo nie ma tu miejsca na błędy, i wspólnie przejść 10 kroków postępowania gabinetowo-laboratoryjnego.

Czytaj artykuł
ARTYKUŁY DLA LEKARZY DENTYSTÓW

PROTEZY SZKIELETOWE ZALETY, WADY ORAZ MITY W ŚWIETLE NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I EKSPLOATACJI PROTEZ SZKIELETOWYCH KLASYCZNYCH

2015-08-15

Poniższy artykuł ma za zadanie zachęcić lekarzy dentystów do częstszego proponowania pacjentom protez szkieletowych klasycznych, czyli protez wykonanych ze stopów kobaltowo-chromowych, w których elementami utrzymującymi są klamry. Protezy te potocznie nazywamy szkieletówkami lub szkieletami. Obecnie na rynku protetyki stomatologicznej aktywnie funkcjonuje wiele rozwiązań tzw. ruchomych uzupełnień protetycznych zarówno osiadających, jak i nieosiadających.

Czytaj artykuł