Protezy szkieletowe Zalety, wady oraz mity w świetle nowoczesnych materiałów, technologii i eksploatacji protez szkieletowych klasycznych

Poniższy artykuł ma za zadanie zachęcić lekarzy dentystów do częstszego proponowania pacjentom protez szkieletowych klasycznych, czyli protez wykonanych ze stopów kobaltowo-chromowych, w których elementami utrzymującymi są klamry. Protezy te potocznie nazywamy szkieletówkami lub szkieletami.
Obecnie na rynku protetyki stomatologicznej aktywnie funkcjonuje wiele rozwiązań tzw. ruchomych uzupełnień protetycznych zarówno osiadających, jak i nieosiadających.
PDF_file_format_symbol_24Protezy szkieletowe zalety wady oraz mity

Laboratorium Protetyki Stomatologicznej. Protezy szkieletowe klasyczne + odlewnictwo stopów dentystycznych